Programa PODEMOS

Desenvolvemento dun seguro de desemprego común que complemente os sistemas nacionais e que, en caso de crise, actúe de estabilizador automático

Desenvolveremos un seguro de desemprego común que complemente os sistemas nacionais e que, en caso de crise, actúe de estabilizador automático, ademais de garantir a «portabilidade dos dereitos» dos traballadores europeos.